مرده ای که چشمانش در تابوت باز شد! + تصاویر  

/
پیرمرد 75 ساله چشمانش را داخل تابوت باز کرد و عمر دوباره یافت .اعضای خانواده ی اوبا دیدن این صحنه شوکه شدند.
پیرمرد که به دلیل ضعف و ناتوانی ماهها در رختخواب بود صبح روز شنبه درگذشت و با توجه به توقف کامل تنفس و نبض پیرمرد اعضای خانواده متوجه مرگ او شدند به همین دلیل او را برای انجام مراسم خاکسپاری داخل تابوت چوبی قرار داده و به محل مخصوص منتقل کردند.
بعد از 8 ساعت اقوام و اعضای خانواده برای اجرای مراسم خاکسپاری دور هم جمع شدند. فرزندان پیرمر

ادامه مطلب  

خیابانهای ممنوع  

و جنازه ام قرنهاست که سیب ممنوعه را در کفن نمور افکارم دفن کرده است . تا مرز خدا و شیطان را در علفهای هرز باغچه همسایه هرس کند و نگذارد که در تابوت جهل ، هابیل را بیرحمانه تشییع کنند اما درختانی دیگر از نمناکی افکارم از تابوت قابیل ، سر به آسمان جهل به تشییع هابیل دلخوش کرده اند و میوه های ممنوعه در هرزگی خیابانهای خالی از تابلوی عبور ممنوع ، هرس افکارم را نشانه رفته اند . هر چه زودتر جنازه ام را در برزخ چشمانت دفن کن تا چراغ قرمز ممنوعی شود برا

ادامه مطلب  

2171-آزمایش یک واکسن جدید: "آخرین میخ بر تابوت" ویروس اچ‌آی‌وی؟  

آزمایش یک واکسن جدید: "آخرین میخ بر تابوت" ویروس اچ‌آی‌وی؟
 
 
امروز، اول دسامبر، روز جهانی ایدز است و در همین روز، آزمایش بالینی یک واکسن جدید برای ویروس اچ‌آی‌وی، عامل بیماری ایدز در آفریقای جنوبی آغاز می‌شود.
پژوهشگران می‌گویند که این گسترده‌ترین و پیشرفته‌ترین آزمایش علمی در تاریخ این کشور است.
حدود هفت میلیون نفر در آفریقای جنوبی دارای ویروس اچ‌آی‌وی هستند و پژوهشگران آمریکایی که تأمین هزینه این آزمایش را به عهده دارند، امیدوا

ادامه مطلب  

چرخ دو قلو بیمارستانی و چرخ قاب پلاستیکی بیمارستانی  

چرخ های دو قلو پلاستیکی در سایز های قطر چرخ 7.5 سانت و 10 سانت و 12.5 سانت به ترتیب تحمل وزن هر چرخ 100 و 120 و 140 کیلو گرم وزن را دارا می باشد که از لحاظ بهداشتی و انعطاف و رد به جا نگذاشتن از چرخ های ورقی متمایز تر می باشد که در دو نوع پیچی و کفی دار توسط فروشگاه ایران عرضه می گردد.
چرخ قاب پلاستیکی تک قلو هم به صورت ابعاد و مشخصات چرخ های دو قلو می باشد با این تفاوت که تک قلو می باشد و خاصیت مانور بیشتری دارد

ادامه مطلب  

چرخ دو قلو بیمارستانی و چرخ قاب پلاستیکی بیمارستانی  

چرخ های دو قلو پلاستیکی در سایز های قطر چرخ 7.5 سانت و 10 سانت و 12.5 سانت به ترتیب تحمل وزن هر چرخ 100 و 120 و 140 کیلو گرم وزن را دارا می باشد که از لحاظ بهداشتی و انعطاف و رد به جا نگذاشتن از چرخ های ورقی متمایز تر می باشد که در دو نوع پیچی و کفی دار توسط فروشگاه ایران عرضه می گردد.
چرخ قاب پلاستیکی تک قلو هم به صورت ابعاد و مشخصات چرخ های دو قلو می باشد با این تفاوت که تک قلو می باشد و خاصیت مانور بیشتری دارد

ادامه مطلب  

چرخ دو قلو بیمارستانی و چرخ قاب پلاستیکی بیمارستانی  

چرخ های دو قلو پلاستیکی در سایز های قطر چرخ 7.5 سانت و 10 سانت و 12.5 سانت به ترتیب تحمل وزن هر چرخ 100 و 120 و 140 کیلو گرم وزن را دارا می باشد که از لحاظ بهداشتی و انعطاف و رد به جا نگذاشتن از چرخ های ورقی متمایز تر می باشد که در دو نوع پیچی و کفی دار توسط فروشگاه ایران عرضه می گردد.
چرخ قاب پلاستیکی تک قلو هم به صورت ابعاد و مشخصات چرخ های دو قلو می باشد با این تفاوت که تک قلو می باشد و خاصیت مانور بیشتری دارد

ادامه مطلب  

چرخ دو قلو بیمارستانی و چرخ قاب پلاستیکی بیمارستانی  

چرخ های دو قلو پلاستیکی در سایز های قطر چرخ 7.5 سانت و 10 سانت و 12.5 سانت به ترتیب تحمل وزن هر چرخ 100 و 120 و 140 کیلو گرم وزن را دارا می باشد که از لحاظ بهداشتی و انعطاف و رد به جا نگذاشتن از چرخ های ورقی متمایز تر می باشد که در دو نوع پیچی و کفی دار توسط فروشگاه ایران عرضه می گردد.
چرخ قاب پلاستیکی تک قلو هم به صورت ابعاد و مشخصات چرخ های دو قلو می باشد با این تفاوت که تک قلو می باشد و خاصیت مانور بیشتری دارد

ادامه مطلب  

چرخ دو قلو بیمارستانی و چرخ قاب پلاستیکی بیمارستانی  

چرخ های دو قلو پلاستیکی در سایز های قطر چرخ 7.5 سانت و 10 سانت و 12.5 سانت به ترتیب تحمل وزن هر چرخ 100 و 120 و 140 کیلو گرم وزن را دارا می باشد که از لحاظ بهداشتی و انعطاف و رد به جا نگذاشتن از چرخ های ورقی متمایز تر می باشد که در دو نوع پیچی و کفی دار توسط فروشگاه ایران عرضه می گردد.
چرخ قاب پلاستیکی تک قلو هم به صورت ابعاد و مشخصات چرخ های دو قلو می باشد با این تفاوت که تک قلو می باشد و خاصیت مانور بیشتری دارد

ادامه مطلب  

چرخ دو قلو بیمارستانی و چرخ قاب پلاستیکی بیمارستانی  

چرخ های دو قلو پلاستیکی در سایز های قطر چرخ 7.5 سانت و 10 سانت و 12.5 سانت به ترتیب تحمل وزن هر چرخ 100 و 120 و 140 کیلو گرم وزن را دارا می باشد که از لحاظ بهداشتی و انعطاف و رد به جا نگذاشتن از چرخ های ورقی متمایز تر می باشد که در دو نوع پیچی و کفی دار توسط فروشگاه ایران عرضه می گردد.
چرخ قاب پلاستیکی تک قلو هم به صورت ابعاد و مشخصات چرخ های دو قلو می باشد با این تفاوت که تک قلو می باشد و خاصیت مانور بیشتری دارد

ادامه مطلب  

چرخ دو قلو بیمارستانی و چرخ قاب پلاستیکی بیمارستانی  

چرخ های دو قلو پلاستیکی در سایز های قطر چرخ 7.5 سانت و 10 سانت و 12.5 سانت به ترتیب تحمل وزن هر چرخ 100 و 120 و 140 کیلو گرم وزن را دارا می باشد که از لحاظ بهداشتی و انعطاف و رد به جا نگذاشتن از چرخ های ورقی متمایز تر می باشد که در دو نوع پیچی و کفی دار توسط فروشگاه ایران عرضه می گردد.
چرخ قاب پلاستیکی تک قلو هم به صورت ابعاد و مشخصات چرخ های دو قلو می باشد با این تفاوت که تک قلو می باشد و خاصیت مانور بیشتری دارد

ادامه مطلب  

چرخ دو قلو بیمارستانی و چرخ قاب پلاستیکی بیمارستانی  

چرخ های دو قلو پلاستیکی در سایز های قطر چرخ 7.5 سانت و 10 سانت و 12.5 سانت به ترتیب تحمل وزن هر چرخ 100 و 120 و 140 کیلو گرم وزن را دارا می باشد که از لحاظ بهداشتی و انعطاف و رد به جا نگذاشتن از چرخ های ورقی متمایز تر می باشد که در دو نوع پیچی و کفی دار توسط فروشگاه ایران عرضه می گردد.
چرخ قاب پلاستیکی تک قلو هم به صورت ابعاد و مشخصات چرخ های دو قلو می باشد با این تفاوت که تک قلو می باشد و خاصیت مانور بیشتری دارد

ادامه مطلب  

چرخ دو قلو بیمارستانی و چرخ قاب پلاستیکی بیمارستانی  

چرخ های دو قلو پلاستیکی در سایز های قطر چرخ 7.5 سانت و 10 سانت و 12.5 سانت به ترتیب تحمل وزن هر چرخ 100 و 120 و 140 کیلو گرم وزن را دارا می باشد که از لحاظ بهداشتی و انعطاف و رد به جا نگذاشتن از چرخ های ورقی متمایز تر می باشد که در دو نوع پیچی و کفی دار توسط فروشگاه ایران عرضه می گردد.
چرخ قاب پلاستیکی تک قلو هم به صورت ابعاد و مشخصات چرخ های دو قلو می باشد با این تفاوت که تک قلو می باشد و خاصیت مانور بیشتری دارد

ادامه مطلب  

چرخ دو قلو بیمارستانی و چرخ قاب پلاستیکی بیمارستانی  

چرخ های دو قلو پلاستیکی در سایز های قطر چرخ 7.5 سانت و 10 سانت و 12.5 سانت به ترتیب تحمل وزن هر چرخ 100 و 120 و 140 کیلو گرم وزن را دارا می باشد که از لحاظ بهداشتی و انعطاف و رد به جا نگذاشتن از چرخ های ورقی متمایز تر می باشد که در دو نوع پیچی و کفی دار توسط فروشگاه ایران عرضه می گردد.
چرخ قاب پلاستیکی تک قلو هم به صورت ابعاد و مشخصات چرخ های دو قلو می باشد با این تفاوت که تک قلو می باشد و خاصیت مانور بیشتری دارد

ادامه مطلب  

صیغۀ مرده پرستی  

دیروز تشییع جنازۀ یکی از رفقا بود. خیلی شلوغ یود؛ جوان بود دیگر. همسرش از قسمتِ جمعیتِ عقبِ تابوت مدام جیغ می‌کشید: «بلندشو! غلط کردم، غلط کردم!» اما تمام. نقطۀ اتمام داستان این جوان  همین‌جا بود.
رفبق ما در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده بود. در راه بازگشت با پرایدشان تصادف می‌کنند و تمام. چیزی از پراید باقی نمانده و به تبع، چیزی هم از سرنشینانش. یک پسر یک‌ساله دارد. همسرش از مدت‌ها پیش ساز ناسازگاری کوک کرده بود و قصد طلاق داشت. چه دعواها که ن

ادامه مطلب  

چه کسی میتوند مانع پیشرفت شما شود  

داستان آموزنده
 
چه کسی میتواند مانع پیشرفت شما شود؟یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگی را در تابلواعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود:(( دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت!!. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات برگزار می شود دعوت می کنیم .در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت می شدند اما پس از مدتی ، کنجکاو می شدند که بدانند کسی که مانع پیشرفت آن ها در اداره

ادامه مطلب  

آپــ19ـ  

‏یارو زنش مرده بود موقع تشیع جنازه زیر تابوت میخندید! میگن بابا زشته مگه خوشحالی داری میخندی؟ میگه نه اولین باره که باهم راه میریم غر نمیزنه

ادامه مطلب  

چه کسی مانع پیشرفت شما میشود!  

چه کسی میتواند مانع پیشرفت شما شود؟یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگی را در تابلواعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود:(( دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت!!. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات برگزار می شود دعوت می کنیم .در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت می شدند اما پس از مدتی ، کنجکاو می شدند که بدانند کسی که مانع پیشرفت آن ها در اداره می شده که بوده اس

ادامه مطلب  

چه کسی مانع پیشرفت شما میشود!  

چه کسی میتواند مانع پیشرفت شما شود؟یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگی را در تابلواعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود:(( دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت!!. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات برگزار می شود دعوت می کنیم .در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت می شدند اما پس از مدتی ، کنجکاو می شدند که بدانند کسی که مانع پیشرفت آن ها در اداره می شده که بوده اس

ادامه مطلب  

امام حسن ع  

ابری شدم به نیت باران شدن فقط مور آمدم برای سلیمان شدن فقط باید ز گوشه چشم تو کاری بزرگ خواست چیزی شبیه حضرت سلمان شدن فقط باید به شیعه بودن خود افتخار کرد راضی نمی شوم به مسلمان شدن فقط دنیای دیگریست اسیری و بردگی آن هم به دام زلف کریمان شدن فقط لا یمکن الافرار ز تیر نگاه تو چاره رسیدن است و قربان شدن فقط در خانه ی کریم کفایت نمی کند یک لقمه نان گرفتن و مهمان شدن فقط این لطف فاطمه است و عشق است تا ابد سرمست از نوای حسن جان شدن فقط فکری برای پر زد

ادامه مطلب  

کام  

فقط خودم میدانم  سیگارم را که آتش میزنم... چقدر میسوزاند         چیزهای را که روزی برایشان آتش میگرفتم... باهر کام   چندین آرزو حبس میکنم ... کام ....کام .... فوت...بیرون میریزند آرزوهای مرده در تابوت سرد سینه ام...,,رایکا''جمشید مولایی

ادامه مطلب  

صیغۀ مرده پرستی  

دیروز تشییع جنازۀ یکی از رفقا بود. خیلی شلوغ یود؛ جوان بود دیگر. همسرش از قسمتِ جمعیتِ عقبِ تابوت مدام جیغ می‌کشید: «بلندشو! غلط کردم، غلط کردم!» اما تمام. نقطۀ اتمام داستان این جوان  همین‌جا بود.
رفبق ما در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده بود. در راه بازگشت با پرایدشان تصادف می‌کنند و تمام. چیزی از پراید باقی نمانده و به تبع، چیزی هم از سرنشینانش. یک پسر یک‌ساله دارد. همسرش از مدت‌ها پیش ساز ناسازگاری کوک کرده بود و قصد طلاق داشت. چه دعواها که ن

ادامه مطلب  

میترسم  

خیلی میترسم، میترسم از اینکه از دستت بدم ،میترسم حتی همین عشق و احساسی که تو نگاهت میبینم و حسش میکنم از دست بدم... من تا حالا هرچی درد و رنج و غصه رو تحمل کردم چون عشق تو رو داشتم ولی میترسم که از دستت بدم و دیگه نتونم تحمل کنم... امروز خیلی حرفای تلخی شنیدم و حتی کتک هم خوردم و خیلی غصه خوردم ولی بعد این همه غصه من به خاطر عشقمون خودمو جمع و جور کردم امروز حرفایی شنیدم که هیچوقت فکرشو نمیکردم بشنوم و تا آخر عمرم فراموش نمیکنم امروز فهمیدم که یکی

ادامه مطلب  

مدیر روابط عمومی معاونت برون مرزی صداوسیما منصوب شد  

مديرکل روابط عمومی صدا و سيما در حکمی سید احمد حسینی خبیر را به سمت مدير روابط عمومی معاونت برون مرزی صدا و سيما منصوب کرد. داوود نعمتی انارکی مديرکل روابط عمومی صدا و سيما در حکمی سید احمد حسینی خبیر را به سمت مدير روابط عمومی معاونت برون مرزی صدا و سيما منصوب کرد.نعمتی انارکی در این احکام بر حرفه‌ای‌گرایی در فعالیت‌ها، ایجاد ساز و کار مناسب برای ارتباط موثر با مخاطبان، برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت های فضای مجازی و زمینه سازی بر

ادامه مطلب  

چه کسی می تواند مانع پیشرفت شما شود  

چه کسی میتواند مانع پیشرفت شما شود؟
یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگی را در تابلواعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود:
(( دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت!!. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات برگزار می شود دعوت می کنیم .
در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت می شدند اما پس از مدتی ، کنجکاو می شدند که بدانند کسی که مانع پیشرفت آن ها در اداره می شده که بوده ا

ادامه مطلب  

وصیّت نامه منتسب به مرحوم حسین پناهی  

وصیّت نامه منتسب به مرحوم حسین پناهیحالا از هر بنده خدایی هست خوبه گیر ندید!@bsmsqقبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم.بعد از مرگم، انگشت‌های مرا به رایگان در اختیار اداره انگشت‌نگاری قرار دهید.به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبدشکافی کند، من به آن مشکوکم!ورثه حق دارند با طلبکاران من کتک ‌کاری کنند.عبور هرگونه کابل برق، تلفن، لوله آب یا گاز از داخل گور اینجانب کیدا ممنوع است.بر قبر من پنجره بگذارید تا هنگام دلتنگ

ادامه مطلب  

وصیّت نامه منتسب به مرحوم حسین پناهی  

وصیّت نامه منتسب به مرحوم حسین پناهیحالا از هر بنده خدایی هست خوبه گیر ندید!@bsmsqقبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم.بعد از مرگم، انگشت‌های مرا به رایگان در اختیار اداره انگشت‌نگاری قرار دهید.به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبدشکافی کند، من به آن مشکوکم!ورثه حق دارند با طلبکاران من کتک ‌کاری کنند.عبور هرگونه کابل برق، تلفن، لوله آب یا گاز از داخل گور اینجانب کیدا ممنوع است.بر قبر من پنجره بگذارید تا هنگام دلتنگ

ادامه مطلب  

 

سوار تاکسی خطی شدم. 
دو قدم جلوتر یک مسافر گفت دربست،
 
 
 
راننده به من گفت تو لیاقتت خیلی بیشتر از منه، پیاده شو!!!
 
یارو زنش مرده بود موقع تشیع جنازه زیر تابوت میخندید! میگن بابا زشته مگه خوشحالی داری میخندی؟ میگه نه اولین باره که باهم راه میریم غر نمیزنه

ادامه مطلب  

شهید محسن خزایی  

شهید محسن خزایی که بود؟ 
محسن خزایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سيما در سوریه حین تهیه گزارش از منطقه عملیاتی حلب به شهادت رسید.
 
محسن خزایی 15 آذر سال 51 در خانواده ای مذهبی که ذاکر اهل بیت بودند به دنیا آمد او در سال 74 به عنوان متصدی صدا فعالیت خود را در صداو سيما آغاز کرد و بخاطر شور و نشاط خاصی که در برنامه های جوان ایجاد می کرد و با جوانان ارتباط زیادی داشت مدير باشگاه خبرنگاران جوان زاهدان شد.
اوج کارش زمانی بود که جریان تکفیری گروهک جندالشیطا

ادامه مطلب  

ماجرای این زن روسی که 2 بار مرده بود و زنده شد (عکس)  

ن روسی 61 ساله که از مشکلات قلبی رنج میبرد تا کنون دوبار توسط پزشکان مرده اعلام شده  و بعد از چند روز زنده شده است.او این اواخر دقایقی قبل از کالبد شکافی و سه روز بعد از اینکه در سردخانه مانده بود به زندگی بازگشت.به گزارش پارس ناز هاردی ایوامیلا مدت سه روز در سردخانه مانده بود و خانواده اش با غم و اندوه در حال سوگواری بودند.
 
 
 
عادت بازگشت به زندگی توسط این زن خانواده اش را امیدوار کرده است اما پزشکان از این جریان به شدت شگفت زده هس

ادامه مطلب  

داستان مرد خسیس و زن باهوش  

مردی تمام عمر خود رو صرف پول درآوردن و پس انداز کردن نموده و فقط مقداری بسیار اندکی از در آمدش را صرف معاش خود می کرد و در واقع همسر خود را نیز در این مکنت و بدبختی با خود شریک نموده بود.
تا اینکه روزی از روزها او به بستر مرگ افتاد و دیگر برایش مسلم گردید که حتما رفتنی است. بنابراین در لحظات آخر، همسرش را نزد خود خواند. از او خواست در آخر عمری قولی برای او بدهد و آن این بود که تمامی پول هایش را داخل صندوقی گذاشته و در کنار جسد وی در تابوت قرارداده

ادامه مطلب  

خصوصيات يک مدير موفق  

خصوصیات یک مدير موفقبی شک رسیدن به هر موفقیتی بدون داشتن ابزار و لوازم آن امکان پذیر نیست. مديریت هم ابزار خاصی نیاز دارد که اصلی ترین آنها کاراکتر و شخصیت مدير است. در این مقاله چند خصوصیت اخلاقی لازم برای یک مدير موفق را لیست کرده ایم، به این امید که با شناخت آنها، از نقاط ضعف و قدرت خودتان و فاصله ای که از لحاظ شخصیتی با یک مدير موفق دارید، آگاه شوید.

ادامه مطلب  

سلفی گرفتن, پوست از سر دختر جوان کند (18+)  

موهای دختر جوانی که قصد سلفی گرفتن با چرخ و فلک را داشت، در چرخ دنده های چرخ و فلک گرفتار شد. این دختر 16 ساله هندی که اکنون در بیمارستان به سر می برد در وضعیت نیمه هوشیار قرار دارد.وبگردی 23 : باشگاه خبرنگاران, کليپ ,عکس,فیلم,نرم افزار موبایل

ادامه مطلب  

تابوت اشکانی  

تابوت اشکانی بر حسب اتفاق و به دلیل شسته شدن خاک محوطه ناشی از بارش باران کشف شده استسرپرستی عملیات تعیین حریم این تپه باستانی بر عهده محسن حسینی معاون پژوهشی سازمان میراث فرهنگی خوزستان بود و پیش از این نیز آزاده تراکمی به عنوان مسئول تیم بررسی شناسایی محوطه‌های تاریخی چهارشهرستان شرق استان خوزستان این تپه را شناسایی کرده بود.این محوطه که پیش از این از وسعت آن از سوی برخی منابع  5 هکتار اعلام شده بود بر اساس اطلاعات جدیدی که خبرنگار مهر ک

ادامه مطلب  

چه کسی میتواند مانع پیشرفت شما شود؟  

یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگی را در تابلواعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود:
(( دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت!!. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات برگزار می شود دعوت می کنیم .
در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت می شدند اما پس از مدتی ، کنجکاو می شدند که بدانند کسی که مانع پیشرفت آن ها در اداره می شده که بوده است .
این کنجکاوی ، تقریباً تمام کارم

ادامه مطلب  

ادعای مرد فاسق!  

ادعای مرد فاسق! مسافری در شهر بلخ جماعتی را دید كه مردی زنده را در تابوت انداخته و به سوی گورستان می‌برند و آن بیچاره مرتب داد و فریاد می‌زند و خدا و پیغمبر را به شهادت می‌گیرد كه والله، بالله من زنده‌ام! چطور می‌خواهید مرا به خاك بسپارید؟اما چند نفر كه پشت سر تابوت هستند، بی توجه به حال و احوال او رو به مردم كرده و می‌گویند :  پدر سوخته ی ملعون دروغ می‌‌گوید، مُرده.مسافر حیرت زده حكایت را پرسید.گفتند : این مرد فاسق و تاجری ثروتمند و بدون و

ادامه مطلب  

ادعای مرد فاسق!  

ادعای مرد فاسق! مسافری در شهر بلخ جماعتی را دید كه مردی زنده را در تابوت انداخته و به سوی گورستان می‌برند و آن بیچاره مرتب داد و فریاد می‌زند و خدا و پیغمبر را به شهادت می‌گیرد كه والله، بالله من زنده‌ام! چطور می‌خواهید مرا به خاك بسپارید؟اما چند نفر كه پشت سر تابوت هستند، بی توجه به حال و احوال او رو به مردم كرده و می‌گویند :  پدر سوخته ی ملعون دروغ می‌‌گوید، مُرده.مسافر حیرت زده حكایت را پرسید.گفتند : این مرد فاسق و تاجری ثروتمند و بدون و

ادامه مطلب  

چه کسانی مانع پیشرفت شما هستند؟  

یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگی را در تابلواعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود: دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت!  شما را به شرکت  در مراسم تشییع جنازه که ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات برگزار می شود دعوت  می کنیم!
در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت می شدند اما پس  از مدتی ، کنجکاو می شدند که بدانند کسی که مانع پیشرفت آن ها در اداره می  شده که بوده است.
این کنجکاوی ، تقریباً تمام ک

ادامه مطلب  

تسلیت  

سلام برخاتم مهربانی وعشق! سلام براوکه گام های مهتابی اش شب های جهل بشررابه جاده های راستی کشاند!
سلام بر سلاله ی پاکش ،سبط اکبر، امام حسن مجتبی ع
ای اهل مدینه ، فتنه بنیان مکنید
برآل علی ، این همه عصیان مکنید
گرلاله نریزید به تابوت حسن
شرمی زرسول، تیرباران مکنید!
الا لعنت الله علی القوم الظالمین بالاخص آل سعود

ادامه مطلب  

راهپیمایی13ابان  

----راهپیمایی دانشجویان دوش به دوش مردم
دانشجویان و بسیجیان دانشگاه شاندیر در راهپیمایی روز13 ابان در کنار مردم انقلابی طرقبه و شاندیز شرکت کردند .در این راهپیمایی دانشجویان با سردادن شعار هایی علیه رژیم ها و دولت های مستکبر منطقه و جهان از مظلومان جهان حمایت و اعلام همبستگی کردند.در این راهپیمایی تجاوز رژیم های اشغاگر به دیگر کشور ها محکوم شد و مردم از  سازمان های بین المللی خواستار اعلام موضع مشخص و قاطع در برابر این تجاوز ها شدند 
تصاویر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1